Sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 4-5 tuổi

Sau đây là một số đặc điểm nổi bật đối với sự phát triển của trẻ 4-5 tuổi. Sự khôn lớn và trưởng thành của...

Sự phát triển của trẻ trên 1 tuổi bị ảnh hưởng bởi thiết bị điện tử mỗi ngày

Sự phát triển của trẻ trên 1 tuổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc sử dụng quá nhiều thời gian cho các thiết bị...