Chất lượng

Các sản phẩm dinh dưỡng chuyên sâu của Vicoli cam kết chất lượng với đầy đủ chứng nhận y tế cần thiết:
Chứng nhận Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 về hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
Chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp bởi Bộ y tế
Chứng nhận của Viện dinh dưỡng quốc gia về Chất lượng sản phẩm
Chứng nhận An toàn theo Quy chuẩn của Bộ y tế